Avaleht

Tere tulemast lasteaia Vikerkaar veebilehele!

LAK-õpe rühmas Sipsik( vene õppekeelega rühm eestikeelse õpetajaga pilootproekti raames)
Laste vanus: 6 aastat

NB! L/a “Vikerkaar” kollektiivne puhkus 1.07.2022-28.07.2022

Lasteaiast

Narva Lasteaed Vikerkaar on munitsipaalne asutus, mis alustas oma tegevust 1987 aastal. See on eraldi seisev kahekorruseline hoone, mis asub Narva kesklinna osas.
Lasteasutuse territoorium on piisavalt haljastatud ja komplekteeritud mängu- ja turnimisvahenditega.
Narva Lasteaed Vikerkaar on avatud laste vastuvõtuks kuni 12 tundi päevas.
Narva Lasteaed Vikerkaar juhindub oma tegevuses Kooleelsete lasteasutuste seadusest, selle seaduse alusel omandavad lapsed alushariduse. Lasteasutuse tegevuse aluseks on riiklik raamõppekava ja arengukava.
Narva Lasteaia Vikerkaar põhisuund on sotsiaalne kompetentsus ja laste koostöötamise oskused.
Narva Lasteaias Vikerkaar on 6 rühma, millest on 2 sõimerühma ja 4 aiarühma (2 keelekümbluse rühma), mis vastab projektile.
Narva Lasteaia Vikerkaar suhtluskeel on vene keel, eesti keele õpetamine lastele algab alates 3 eluaastast.
Narva Lasteaeda Vikerkaar võetakse 1,5-7-aastased lapsed.
Lasteaed on komplekteeritud kaadritega vastavalt koosseisunimekirjale.
Lasteasutus on avatud laste vastuvõtuks: 06.30–18.30.

Missioon
  • Laste eest hoolitsemine ja järelevaatlus, omandamine lapsega alusharidust.
  • Abistamine laste isiku kujundamisele kõlbelise üldinimliku väärtuste alusel, võimelisus aktiivseks eluks, tööks ja loominguks. Luua eeltingimused laste eduka õppimiseks koolis.
  • Luua lastevanematele toetust õppe-kasvatusküsimustes.
Visioon
  • Igal lapsel on võimalused isikliku potentsiaali arendamiseks.
  • Koolieelse lasteasutuse lõpetaja – edukas õpilane koolis.
  • Koolieelne lasteasutus on prestiižikas lasteasutus.
  • Lasteasutus, kus laps on õppe-kasvatusprotsessi aktiivne osaleja. Lapsel on õigus valida tegevust vastavalt oma huvidele.
Riskianalüüs