Avaleht

Tere tulemast lasteaia Vikerkaar veebilehele!

NB! Lugupeetud lastevanemad! Teavitame Teid, et meie lasteaed on suvel kollektiivpuhkusel 01.07.-31.07.2024. Täname mõistmise eest.

Lasteaiast

Narva Lasteaed Vikerkaar on munitsipaalne asutus, mis alustas oma tegevust 1987 aastal. See on eraldi seisev kahekorruseline hoone, mis asub Narva kesklinna osas.
Lasteasutuse territoorium on piisavalt haljastatud ja komplekteeritud mängu- ja turnimisvahenditega.
Narva Lasteaed Vikerkaar on avatud laste vastuvõtuks kuni 12 tundi päevas.
Narva Lasteaed Vikerkaar juhindub oma tegevuses Kooleelsete lasteasutuste seadusest, selle seaduse alusel omandavad lapsed alushariduse. Lasteasutuse tegevuse aluseks on riiklik raamõppekava ja arengukava.
Narva Lasteaia Vikerkaar põhisuund on sotsiaalne kompetentsus ja laste koostöötamise oskused.
Narva Lasteaias Vikerkaar on 6 rühma, millest on 2 sõimerühma ja 4 aiarühma (2 keelekümbluse rühma), mis vastab projektile.
Narva Lasteaia Vikerkaar suhtluskeel on vene keel, eesti keele õpetamine lastele algab alates 3 eluaastast.
Narva Lasteaeda Vikerkaar võetakse 1,5-7-aastased lapsed.
Lasteaed on komplekteeritud kaadritega vastavalt koosseisunimekirjale.
Lasteasutus on avatud laste vastuvõtuks: 06.30–18.30.

Missioon
  • Laste eest hoolitsemine ja järelevaatlus, omandamine lapsega alusharidust.
  • Luua lastevanematele toetust õppe-kasvatusküsimustes.
Visioon
  • Igal lapsel on võimalused isikliku potentsiaali arendamiseks.
  • Koolieelse lasteasutuse lõpetaja – edukas õpilane koolis.
  • Koolieelne lasteasutus on prestiižikas lasteasutus.
  • Lasteasutus, kus laps on õppe-kasvatusprotsessi aktiivne osaleja. Lapsel on õigus valida tegevust vastavalt oma huvidele.
Riskianalüüs
Vabad ametikohad