Andmekaitsetingimused

Narva Lasteaed Vikerkaar juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ning Narva Lasteaia Vikerkaar andmekaitsetingimustest (kinnitatud direktori 28.02.2019.a. käskkirjaga nr 1-14/10).

Töötleme isikuandmeid eelkõige avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks vastavalt seadusele ja nende alusel antud õigusaktidele.

Kui isikuandmeid ei töödelda avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks, küsime Teilt nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.

Narva Lasteaia Vikerkaar andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Narva Linnakantselei nõunik Urmas Tokman. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil urmas.tokman@narva.ee.

Lasteaia andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida asutuse andmekaitse küsimuste lahendamist, on lasteaia sekretär-asjaajaja. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on võimalik pöörduda lasteaia sekretäri poole e-posti aadressil vikerkaar2004@mail.ru.